REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin (Regulamin) określa warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego w domenie www.mallady.pl przez Annę Żółtowską-Bednarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MAL Anna Żółtowska-Bednarczyk z siedzibą w Wyszkowie oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Annę Żółtowską-Bednarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MAL Anna Żółtowska-Bednarczyk z siedzibą w Wyszkowie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

 

Regulamin sklepu mallady.pl dostępny jest do pobrania w tym miejscu:

Regulamin sklepu internetowego mallady.pl w formacie pdf